Brandberg Ametist

Amethyst Brandberg skapar villkorslös kärlek och gudomlighet i centrum av universum. Den ger djupläkning, särskilt i hjärtat. Det är utmärkt för att upplösa hjärtslag eller själskontrakt från tidigare liv, och frigör en att manifestera en partner som stöder en i ens fullhet och andliga varelse.


Produkter