Cavansit

Cavansit är en relativt sätt sällsynt sten, det finns mycket begränsat av den på marknaden och det är svårt att köpa in den.

Den kommer från Indien.

Cavansit är en sten för medling genom stora livsförändringar. Den stärker din tanke och stödjer dig genom att lotsa dig genom problemen.

Bra sten för andliga resor.


Produkter