Crop Circle Stone

Crop Circle Stone (Sädesfältscirklar) hittas i mitten av dessa sädesfältscirklar och är en typ av flinta. Dessa stenar har en pragmatisk och jordbunden energi som verkar härstamma från andra dimensioner. Denna sten stimulerar chakran för hjärtat, tredje ögat och kronan. Crop Circle Flinta kallas "uppvaknande" sten.


Produkter