Grön Kyanit

Grön Kyanit har en varm och mild energi som tillåter dig att rena och rensa ditt hjärt chakra och fylla det med villkorslös kärlek. Tar bort blockeringar och öppnar upp ditt medvetande för kärlek och balans. Befriar dig från depression och oro och hjälper dig att se att det finns ljus i tunneln.

Grön Kyanit renar och rensar på alla nivåer. Behöver aldrig renas då den inte tar emot negativitet. Är mycket bra att använda vid healing och meditation.


Produkter