Rödband agat

Rödband agat är en utskjutande sten som hjälper till att stärka medvetande, mod, fysisk energi, beslutsamhet och framgång. Röda stenar används för skydd, mod och energi.


Produkter