Amphibiolkvarts

Amphibiolkvarts sammankopplas med de högsta frekvenserna. Den aktiverar kron chakrat och de högre chakran och ditt högre jag. Har en vibration som samstämmer med änglarnas sfärer. Den för med sig positiv energi och kan omvandla negativ energi till positiv energi.
Samtidigt som den förstärker energin, fungerar som en förstärkare. Renar auran och förstärker beskyddet.
Innehåller, kvarts, hematit, kalksten, och vit kaolinit.


Produkter