Gul Aventurin

Gul Aventurin öppnar upp och balanserar solar plexus chakrat och balanserar dess energier. Energierna hjälper de som har svårt för kraft och kontroll, gul Aventurin hjälper dig vara i dig själv och dina egna energier.
Skyddar mot elektromagnetisk strålning, ökar energin i din kropp samtidigt som den balanserar de manliga och kvinnliga energierna.

Fysiskt: säg den vara anti-inflammatorisk såväl som att lindra migrän och huvudvärk.


Produkter