Brasilianit

Brasilianite är känd som en sten som hjälper kreativ manifestation och det handlar inte bara om pengar, även om det också hjälper dig att manifestera pengar. Dessa kristaller har en stark energi i det sakrala chakrat, det är där kreativitet föder, liksom vid solar plexus chakra.


Produkter