Spessertin Granat

Spessartin Granat är en orange/brun sten som oftast har en bas av kalksten. Syns som fläckar med orange/röd på beige bas.

Spessertin Granat har en stark stimulerande vibration som är kraftfull för att öka din känsla. Är kända för att öka kreativiteten, stärker logiska resonemang, mental klarhet och aktiverar fantasifullt tänkande.

Spessartin kan förhindra mardrömmar. Stärker ditt självförtroende för att förändra ditt liv.


Produkter