Gul Kvarts

Gul Kvarts stärker nerverna och sinnet. Den hjälper till att väcka mental inspiration och stimulerar högre mentalitet. Således är det en utmärkt sten för nervösa eller nervrelaterade tillstånd eller sjukdomar. Det ger också musklerna energi.


Produkter