Elefant Jaspis

En sten för beskydd, omsorg och lugn är något som förespråkar jaspis. Används ofta vid drömmar och shaman resor. Den absorberar negativ energi.
Jaspis balanserar och länkar de fysiska, mentala och känslomässiga kropparna med
den eteriska sfären. Underlättar fokus, motivation och kreativitet.


Produkter