Landskaps Jaspis

Landskaps Jaspis kallas ibland Bild Jaspis, sägs innehålla bilder från moder jords förflutna. Den ger oss möjligheten att se den större bilden av vad som händer och sker kring oss för att kunna fortsätta framåt utan rädsla och känslan av att förlora.

Den sammankopplar dig med med moder jords energier.


Produkter