Zebra Jaspis

Zebra Jaspis återfinns även i färgerna bruna och gröna variationer. Balanserar energin och samman för det maskuline och det feminina så väl som balans i chakrana. För in optimism i ditt liv oavsett hur stressigt det må vara kring dig. Hjälper dig att förverkliga dina drömmar. Den är en grundande sten.


Produkter