Svart Månsten

Svart Månsten har en kraftfull energi, som hjälper dig få kontakt med din gudomlighet under meditation. Hjälper dig öka din energi, samtidigt som den grundar dig. Den har starkt kvinnliga energier, och har även samma egenskaper som den vita månstenen.


Produkter