Muskovit

Muskovit innehåller Mica som syns som glitter i stenen. Muskovit uppmuntrar till att öppna ditt hjärta och dela med dig av kärleken och skapa acceptans. En bra sten som hjälper dig i vardagen. Uppmuntrar din andliga sida och skapa kontakt med ditt högre jag.
Stärker självförtroendet och lättare upp känsliga stämningar.


Produkter