Boulder Opal

Boulder Opal har en ren energi, rensar och stärker auran. Boulder Opal ger tydlighet och renhet i tanken, oklara ett rörigt och förvirrat sinne. Boulder Opal lugnar och centrerar, som används i meditation kan underlätta rådgivning med guider.

Boulder Opal kan hjälpa till att avslöja den inre sanningen om ens ambitioner, ambitioner och önskningar.


Produkter