Oxöga

Stödjer motivation och drivkraften, skickar kraften till dina lägre chakran för att energisätta dem. Oxöga hjälper till att förhöja säkerhet och självkänsla. Ger motivation till de som känner sig slöa.


Produkter