Pinolith

Energin från Pinolith hjälper en inse sin egen sanning i sina egna situationer, för att kunna släppa taget om negativa känslor och få en större kunskap om det egna jaget.

Har en grundande energi och ett energiflöde som tillåter en att utvecklas och hjälper en bearbeta situationer framför en.


Produkter