Rutilkvarts, Guld

Guld rutilkvarts kallas ibland Venus Hår för dess rutiler i stenen. Den kan rensa alla typer av energi blockeringar från chakrana. Har en väldigt hög energinivå och sägs föra in både fysisk och mental balans och stabilitet. den stärker självförtroendet och självkänslan och underlättar beslutsfattande.


Produkter