Septaria

Septaria är en sten som bär på energier som ger styrka, kraft, mod och vitalitet. Den hjälper till att stärka självförtroende, självkänsla, är stressnedsättande och kan underlätta vid kommunikation. Septarian kan ge bäraren en förståelse och bringa klarhet i situation som kan uppstå och uppfattas som krävande och svåra.


Produkter