Shattuckit

Shattuckit innehåller en blandning av Azurit, Krysokolla, Malakit och ibland koppar i kvarts.

Shattuckit är en högt andlig sten, hjälper oss att höja vår energi frekvens. För in klar information från den högre källan. Väldigt bra för de som arbetar med tarot, sittningar och kristaller kulor då den underlättar kommunikation. Är känd som en sten för tidigare liv, renande och healer.


Produkter