Spinell

Spinell återfinns i en mängd olika färger, såsom röd, grön, blå, brun, violett, orange, svart men kan också vara färglösa.
Spinell ökar din energi och din mentala medvetenhet, stärker kopplingen till din fysiska och känslomässiga kropp.
Spinell kanaliserar naturens och jordens helande krafter för att återskapa din livskraftsenergi för att hålla dig igång.

Skapar lycka, dess energi kan förändra hela ens attityd och mentala tillstånd. Visar att vi måste växa genom att utvecklas med de runt omkring oss.


Produkter