Rudraksha Frön

Rudraksha frön kommer från Rudraksha trädet och används ofta i Malas (bönehalsband), färgerna på fröna varierar i olika nyanser av brun till svarta.

Rudraksha används för meditation och är det enda fröet som absorberar all positiv energi, lagrar och därmed förstorar den över tid. Vi använder Rudraksha i höger hand, och upprepar ett mantra per pärla, och implanterar i fröet befrielsens vibration som sedan hålls hos oss (genom pärlorna) hela tiden oavsett var våra tankar är.

Ju längre den bärs och används för meditation (för att upprepa mantra) desto mer kraftfull blir den, och avger ständigt en positiv och ren vibration som reglerar energin i en annan miljö och neutraliserar andras tankar. Efter en tid känner man att något saknas när man inte bär det.


Produkter