Florida Water & Colognes

Florida Water från Murray & Lanman har funnits sedan 1800'talet. Receptet är hemligt. Florida vatten tillverkas också i Peru men är inte identisk och användes lite annorlunda än ovanstående.


Produkter