Palo Santo & Salvia

Palo Santo är ett heligt träd från Syd Amerika, trädet är fridlyst och får inte avverkas. De Palo Santo som används som rökelser kommer från nedfallna eller döda träd.

Palo Santo har använts i århundraden i cermonier för sina renannde och balanserande doft. Mycket användbar för att rena energier och ta bort dåliga, negativa energier. Fungerar även som mygg beskydd. Myggorna gillar inte denna doft.


Produkter