Sten Strängar

Strängar är stenar uppträdda på tråd, längden varierar


Produkter