Candle kvarts

Candle kvarts, eller ananaskvarts för oss närmare våra skyddsänglar. Att meditera med denna sten framhäver vår själs syfte och fokuserar vår livsväg. Candle kvarts förstärker intuitionen och ökar din andlighet den lockar till sig överflöd och är till hjälp när man arbetar i en grupp eftersom den utstrålar kärlek till och för gruppens räkning för att skapa gruppharmoni.

Psykologiskt skingrar Candle Kvarts känslor av förtryck och förtvivlan för att skapa lugn och förtroende i ett upplyst sinne som ser bortom gränserna för vardagliga omständigheter.

Känslomässigt, Den lär oss att vi aldrig är riktigt ensamma, och kopplar oss till den gudomliga kärleken till vårt inre.


Produkter